Mae Pawb yn cynnig tri gwasanaeth yn bennaf:

  • ymchwil mewn ystod o feysydd a sectorau
  • cynnwys hygyrch, diduedd i unigolion neu grwpiau fel eu bod yn gallu dewis yn wybodus
  • cefnogaeth ymarferol i gyfryngau neu i ymgyrchoedd ar draws y cyfryngau

Rydym fel arfer yn gweithio gyda phartneriaid eraill, yn cynnwys cwmnïau cyfryngau a darlledwyr, ymchwilwyr academaidd neu gwmnïau ymchwil masnachol.

Ers ein sefydlu yn 2002, mae Pawb wedi bod yn llwyddiannus wrth weithio ar ystod eang o brosiectau, yn y sectorau darlledu, elusennol, iechyd, addysg, academaidd a masnachol. Mae’r rhan fwyaf o’n gwasanaethau ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.